نمونه سوالات فنون و تدریس پداگوژی

۵,۰۰۰ تومان

تعداد 100 سوال به همراه کلید برای آمادگی و شرکت در آزمون های

نمونه سوالات فنون و تدریس پداگوژی فنی و حرفه ای 

♦ سوالات منتخب دوره های گذشته آزمون همراه با سوالات تالیفی-آموزشی برای آمادگی جهت شرکت در آزمون های مهارت سازمان فنی و حرفه ای

♦ مجموعه حاضر علاوه بر آمادگی آزمون، جنبه آموزشی نیز دارد.

دسته:

توضیحات

نمونه سوالات فنون و تدریس پداگوژی

نمونه سوالات فنون و تدریس پداگوژی

نمونه سوالات فنون و تدریس پداگوژی